Välkommen

karoliner ©Bernt Kulseth

1718-1719 Upplev historien om Armfeldts karoliner!

Skriven av Super User. Publicerad i Fakta

Armfeldts karoliner 1718 samlades en karolinerarmé i Åredalen under befäl av general Armfeldt. Armén skulle inta Trondheim. Många vedermödor väntade och fälttåget slutade med en katastrof då 3000 man frös ihjäl på gränsfjället mellan Tydal (Norge) och Handöl (Sverige) Karolinernas fälttåg mot Trondheim, 1718-1719, har satt sin prägel på regionen och lever fortfarande i folksjälen hos jämtar och trönder.

Hemsidan är guide för den som önskar uppleva den dramatiska karolinerhistorien på nära håll genom turer till fots, med skidor, bil, cykel eller häst. Vägen kantas av Karolinercenters, Infopunkter, utställningar och andra historiska sevärdheter. Vi garanterar dessutom en stor naturupplevelser i skiftande miljöer. Hemsidan är också samlingsportal för den Jämt-Trønderska föreningen Armfeldts Karoliner.

Det finns även en tryckt informationsbroschyr med karta som kan beställas här. Produkten har utvecklats i samarbete mellan Jämtland och Trøndelag och koordineras av utvecklingsbolaget Naboer AB.

Illustration: Bernt Kulseth 

Följ med i karolinernas fotspår!

Rollspel på Jamtli

Skriven av Mattias Jaktlund. Publicerad i Rollspel på Jamtli

Jamtli har lång erfarenhet av rollspel som pedagogisk metod och ser stora fördelar med att erbjuda eleverna en aktiv metod i historieberättandet.

Karoliner och Konflikter är ett skolprogram där eleverna dels tilldelas en egen roll/karaktär men också möter aktörer/skådespelare som driver berättelsen framåt. 

Artiklarna i vänsterspalten ger dig enkel men värdefull information inför besöket. 

 

 

Arbete i skolan

Skriven av Admin skolprojektet. Publicerad i Arbete i skolan

Efter rollspelsupplevelsen på Jamtli kommer det finnas mycket som kan vara värt att reflektera över och arbeta vidare med. 

Här finns övningar som knyter an till upplevelserna i rollspelet och omfattar både värderingsövningar och tips på eget skapande där eleverna med olika uttrycksformer får ge uttryck för sina tankar. Övningarna finner du som pdf-dokument i artikelspalten till vänster.

Värdegrund

I konflikter ställs människor och nationer med såväl lika som olika uppfattningar och värderingar mot varandra. Konfliktsituationen påverkar hur vi beter oss mot den andra parten, men även inom vår egen grupp. Övningarna syftar till att reflektera över såväl krig som mindre konfliter i vardagen

Eget skapande

Elevernas upplevelser i rollspelet kan bearbetas och befästas på olika sätt genom egna uttryck.