Välkommen

Armfeldts karoliner 300 år

Brödrafolken Jämtar och Trönder tvingades för 300 år sedan in i väpnad konflikt på grund av stormaktspolitiken. Det markerar vi under 2018 med att lära av den historiska händelsen med fokus på vikten av fred och med en inriktning på barn och ungdomsperspektivet. Med stöd av Interreg Sverige-Norge, Nordens gröna bälte, driver vi ett projekt under 2018 och vårvintern 2019. Vi kommer att marknadsföra de olika aktiviteter som planeras men även hjälpa till med inspiration och det lilla extra som förhoppningsvis gör detta år till en fantastisk upplevelse. Tillhör du kanske en förening eller arbetar på en skola där ni vill ha besök av en teaterföreställning, en föreläsare eller hjälp med att ta fram eget material. Då kan vi samarbeta och projektet kan även täcka vissa kostnader.

Följ länken nedan så kan du läsa de kriterier som måste uppfyllas. Här finns även ansökningsblankett.

 

Ansökan om samarbete

 

 
karoliner ©Bernt Kulseth

1718-1719 Upplev historien om Armfeldts karoliner!

1718 samlades en karolinerarmé i Åredalen under befäl av general Armfeldt. Armén skulle inta Trondheim. Många vedermödor väntade och fälttåget slutade med en katastrof då 3000 man frös ihjäl på gränsfjället mellan Tydal (Norge) och Handöl (Sverige) Karolinernas fälttåg mot Trondheim, 1718-1719, har satt sin prägel på regionen och lever fortfarande i folksjälen hos jämtar och trönder.

Hemsidan är guide för den som önskar uppleva den dramatiska karolinerhistorien på nära håll genom turer till fots, med skidor, bil, cykel eller häst. Vägen kantas av Karolinercenters, Infopunkter, utställningar och andra historiska sevärdheter. Vi garanterar dessutom en stor naturupplevelser i skiftande miljöer. Hemsidan är också samlingsportal för den Jämt-Trønderska föreningen Armfeldts Karoliner.

Det finns även en tryckt informationsbroschyr med karta som kan beställas här. Produkten har utvecklats i samarbete mellan Jämtland och Trøndelag och koordineras av utvecklingsbolaget Naboer AB.

Illustration: Bernt Kulseth 

 

Följ med i karolinernas fotspår!

Armfeldts fälttåg

Under denna flik hittar Ni faktamaterial om Armfeldts fälttåg i form av texter och filmer.

I artikelmenyn uppe till vänster väljer Ni vad Ni vill titta närmare på.

 

Rollspel på Jamtli

Jamtli har lång erfarenhet av rollspel som pedagogisk metod och ser stora fördelar med att erbjuda eleverna en aktiv metod i historieberättandet.

Karoliner och Konflikter är ett skolprogram där eleverna dels tilldelas en egen roll/karaktär men också möter aktörer/skådespelare som driver berättelsen framåt. 

Artiklarna i vänsterspalten ger dig enkel men värdefull information inför besöket. 

 

 

Arbete i skolan

Efter rollspelsupplevelsen på Jamtli kommer det finnas mycket som kan vara värt att reflektera över och arbeta vidare med. 

Här finns övningar som knyter an till upplevelserna i rollspelet och omfattar både värderingsövningar och tips på eget skapande där eleverna med olika uttrycksformer får ge uttryck för sina tankar. Övningarna finner du som pdf-dokument i artikelspalten till vänster.

Värdegrund

I konflikter ställs människor och nationer med såväl lika som olika uppfattningar och värderingar mot varandra. Konfliktsituationen påverkar hur vi beter oss mot den andra parten, men även inom vår egen grupp. Övningarna syftar till att reflektera över såväl krig som mindre konfliter i vardagen

Eget skapande

Elevernas upplevelser i rollspelet kan bearbetas och befästas på olika sätt genom egna uttryck.